Hírek/hirdetések

Hirdetés - 2024. 04. 14.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy a Brenner János Hittudományi Főiskola a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében ismételten megrendezi a civil képzéseken a nyílt napot. Szeretettel várják Győrben 2024. április 20-án (szombaton) 9 órától a Káptalandomb 7. szám alatt a tanár-, katekéta- és kántorképzés iránt érdeklődőket, hogy egy rövid időre betekintsenek a főiskola életébe.

Az egyházi könnyűzene kedvelőinek örömére tudatjuk, hogy az április 21-én (vasárnap) 11 órakor tartandó szentmisén templomunk gitáros zene- és énekkara teljesít majd szolgálatot.

Hirdetés - 2024. 03. 31.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy a korábbi évek hagyományának megfelelően április 7-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján délután 15 órakor imaórát tartunk!
A Katolikus Egyház húsvét második vasárnapján ünnepli az Isteni irgalmasság ünnepét, melynek két nagy szentje van: Fausztina Kowalska nővér és Szent II. János Pál pápa. 1931. február 22-i látomásában Fausztina nővér a feltámadt Jézust látta, amint két fénysugár árad a szívéből. „Abból a szívből az irgalmasság nagy forrása fakad, amely az emberiségre árad.” – mondta II. János Pál pápa. Imáikban a hívők irgalmat kérnek maguknak és az egész világnak. Leginkább a megtérés kegyelmét és békés halált. Az imával az irgalmasság cselekedetét gyakorolják.

Hirdetés - 2024. 03. 24.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek templomunk takarításában, vagy a kert tavaszi rendbe tételében! Fáradozásukat Isten fizesse meg!

Az Imre atya betegsége következtében kialakult helyzet miatt sajnálatos módon a húsvéti szent három napon, azaz Nagycsütörtök, Nagypénteken és Nagyszombaton templomunkban nem lesz szertartás. Legközelebb Húsvét vasárnapján 11 órakor mondunk szentmisét.

A kedves hívek az interneten tájékozódhatnak a többi győri templom szertartásrendjéről. Kérjük, azok valamelyikében vegyenek részt a nagyheti szertartásokon, és imádkozzanak papi hivatásokért!

Hirdetés - 2024. 03. 17.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy március 23-án (szombaton) 9 órai kezdettel kerül sor a templomkert szokásos tavaszi takarítására. Kérjük, hogy aki teheti, legyen segítségünkre a munkában, hogy minél gyorsabban elkészülhessünk! Akinek van otthon lombseprűje, legyen szíves magával hozni azt!

Ugyancsak március 23-án, az esti mise előtt, 17.15-kor rózsafüzért mondunk Imre atya, és egy nagybeteg kislány gyógyulásáért. Kérjük a kedves híveket, tartsanak velünk, és foglalják imáikba betegeinket! Kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását gyógyulásukért!

Hirdetés - 2024. 03. 10.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy Imre atya betegsége miatt további intézkedésig templomunkban vasárnaponként egy szentmise lesz, 11 órai kezdettel. Emlékeztetünk mindenkit, hogy a vasárnapi miselátogatási kötelezettséget a szombat esti misén való részvétellel is teljesíthetik. Erre az eddig szokásos módon szombat este 18 órakor továbbra is módjuk lesz itt, templomunkban.

Kérjük a kedves híveket, hogy friss információkért látogassák honlapunkat, minden fontos információt igyekszünk a lehető leghamarabb közzétenni.