Hírek/hirdetések

Hirdetés - 2023. 12. 03.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy Adventben, azaz hétfőtől (december 3.) a szép magyar hagyományhoz híven hajnali miséket tartunk templomunkban. A roráték 6 órakor kezdődnek, a korábbiaktól eltérően nem az altemplomban. A szentségház oldalán lévő első két sor padjait fűtjük, ajánljuk, hogy oda üljenek! A hétköznapi esti misék tehát elmaradnak, de a szombat este 18 órakor szokásos miséket megtartjuk.

Szép szokása a híveknek, hogy adományaikkal hozzájárulnak a templom karácsonyi díszítéséhez. Köszönettel vesszük, ha idén is szánnak erre valamennyi összeget! Adományaikat leadhatják a sekrestyében, vagy bedobhatják a padok mögött álló nagy perselybe! Nagylelkűségüket a jó Isten fizesse meg!

Vallásunk fő parancsa a szeretet. Ezt gyakorolhatják, ha csatlakoznak az egyházmegyei Karitász Karácsony előtti akciójához: jótékony céllal vásárolhatnak apró ajándéktárgyakat a Káptalandombon lévő Café Collis kávézóban. Egyházközségünk szegényebb sorsú tagjai számára jövő vasárnap (december 10-én) szervezünk tartós élelmiszer gyűjtést. Adományaikat misék előtt és után a szokásos módon elhelyezhetik a padok mögé.

Hirdetés - 2023. 11. 26.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy november 27-én (hétfőn) 17 órakor felnőtt hittan foglalkozást tartunk a plébánián. A programra minden érdeklődőt szeretettel hívunk!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a templomkert takarításában részt vettek! Fáradozásukat a jó Isten gazdagon fizesse meg!

Megérkeztek a jövő évi naptárak, kalendáriumok, és a karácsonyi képeslapok. A kiadványokat az egyik ablakfülkében találhatják meg. Kérjük, a vásárolt áru értékét helyezzék az ott elhelyezett dobozba!

Hirdetés - 2023. 11. 19.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy amennyiben az időjárás engedi, november 25-én (szombaton) 9 órai kezdettel kitakarítjuk a templom kertjét. Kérjük, aki teheti, legyen a segítségünkre! Akinek módjában áll, legyen szíves magával hozni kerti szerszámokat! Fáradozásukat a jó Isten fizesse meg!

Hirdetés - 2023. 11. 12.

Hirdetjük a híveknek, hogy a november 19-én (vasárnap), Szent Erzsébet napján tartott szentmiséken összegyűlt perselypénzt a Katolikus Karitasnak, egyházunk humanitárius szervezetének továbbítjuk. Kérjük a hívek nagylelkű adományát! Isten fizesse meg mindenkinek nagylelkűségét!

November 13-án (hétfőn) 17 órakor felnőtt hittan foglalkozást tartunk a plébánián.

November 14-én (kedden) szintén 17 órakor folytatjuk a szentségek felvételére felkészítő tanfolyamunkat.

November 19-én (vasárnap) 9 órakor gitáros mise lesz templomunkban egyházközségünk gitáros zene- és énekkara szolgálatával.

Hirdetés - 2023. 11. 05.

November 5-én Veres András megyéspüspök celebrált szentmisét templomunkban. A misét követően Imre atya köszönetet mondott mindazoknak, akik az urnakert kialakításához akár adományaikkal, akár munkájukkal hozzájárultak! A szertartást követően került sor az urnafal és a feszület ünnepélyes megáldására.

November 6-án (hétfőn) 18 órakor tartja szokásos havi megbeszélését az egyházközség képviselőtestülete, ahová minden tagot szeretettel várnak.