Hírek/hirdetések

Hirdetés - 2024. 06. 30.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy a mai napon került sor egyházunkban a „Péterfillér” gyűjtésre. A ma összegyűlt perselypénzt továbbítjuk a Szentszék kiadásainak és karitatív tevékenységének segítésére. Adományaikat az Isten fizesse meg!

Az alábbiakban Győri Imre atya sorait tesszük közzé:

Kedves Hívek !

27 évi gyárvárosi szolgálatom után súlyos betegséggel látogatott meg a Gondviselő Isten. Egészségi állapotom miatt kértem nyugdíjaztatásomat, amit Megyéspüspök Úr méltányolt, és március 4-ei hatállyal nyugállományba helyezett.

A 2024. július 7-én 11 órakor kezdődő szentmise keretében adok hálát Istennek a gyárvárosi szolgálatom alatt adott sok kegyelméért és köszönök el a gyárvárosi hívektől. Hálaadó szentmisémre Mindenkit szeretettel várok!

Meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket 

Imre atya hálaadó szentmiséjére

2024. július 7-én 11 órakor

a győri Jézus Szíve Plébániatemplomba.

Hirdetés - 2024. 06. 16.

Veres András megyéspüspök Győri Imre plébániai kormányzó urat egészségi állapota miatt köszönete nyilvánítása mellett felmentette a Győri Jézus Szíve-plébánia lelkipásztori szolgálata alól, és nyugállományba helyezte. 2024. augusztus 1-jei hatállyal Ferling György plébános urat nevezte ki templomunk plébánosává. 

Néhány információ a jelenleg Nagylózson szolgáló György atyáról:

Született: Sopron, 1966. március 24.

Papszentelés: Győr, 1993. június 26.

Szolgálati helyek:

Plébános:

Egyéb tisztségek:

Hirdetés - 2024. 05. 19.

Tájlékoztatjuk a kedves híveket, hogy május hónapban minden vasárnap délután 15 órakor litániát mondunk a Szűzanya tiszteletére a kiskúti kápolnánál. Így a mai vasárnap is szeretettel hívjuk és várjuk a híveket!

Tudatjuk továbbá, hogy jövő vasárnap, azaz május 26-án 11 órakor gitáros szentmise lesz templomunkban

Hirdetés - 2024. 05. 05.

Tájlékoztatjuk a kedves híveket, hogy május hónapban minden vasárnap délután 15 órakor litániát mondunk a Szűzanya tiszteletére a kiskúti kápolnánál. Így a mai vasárnap is szeretettel hívjuk és várjuk a híveket!

2024 május 12-én lesz templomunkban az elsőáldozás. Nagy örömmel és szeretettel hívjuk a híveket erre az ünnepi szentmisére, ahol gyermekeink először találkozhatnak az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal.

Hirdetés - 2024. 04. 28.

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy megoldódni látszik templomunkban a gyertyagyújtás kérdése. Misék előtt a korábbi feltételek mellett lehet mécseseket gyújtani. Kérjük, vigyázzanak a biztonságra, a mécsesek árát pedig helyezzék az ott elhelyezett perselybe!

2024 május 3-án (pénteken) 19 órakor "ITT AZ IDŐ" címmel dicsőítő szentségimádás kezdődik a győri Szent Imre templomban. Az imádságot vezeti: Simon Dávid atya. A zenei szolgálatot végzi: Szász Bernát és zenekara.

Hirdetés - 2024. 04. 21.

2024. április 23-án (kedden) a 18 órai misét követően, 19 órakor "VELED VAGYOK!"- est lesz a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Bányai Gábor országgyűlési képviselő tanúságtételével. A tanúságtétel után szentségimádás lesz dicsőítéssel, ahol a zenei szolgálatot Szász Bernát és zenekara végzi.

A Tiszta Szívek Mozgalma szervezésében Dr. Glovitzki Eszter orvos előadását hallgathatják meg az érdeklődők az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban "Szexualitás, szerelem, hűség, hűtlenség - Járható és szakadékba torkolló utak a molekulák nyelvén" címmel. Az előadás időpontja: 2024. április 24. (szerda) 16.30 óra. Helyszíne: Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont kollégiumának díszterme Győr, Pátzay Pál u. 46. A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Hirdetés - 2024. 04. 14.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy a Brenner János Hittudományi Főiskola a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében ismételten megrendezi a civil képzéseken a nyílt napot. Szeretettel várják Győrben 2024. április 20-án (szombaton) 9 órától a Káptalandomb 7. szám alatt a tanár-, katekéta- és kántorképzés iránt érdeklődőket, hogy egy rövid időre betekintsenek a főiskola életébe.

Az egyházi könnyűzene kedvelőinek örömére tudatjuk, hogy az április 21-én (vasárnap) 11 órakor tartandó szentmisén templomunk gitáros zene- és énekkara teljesít majd szolgálatot.

Hirdetés - 2024. 03. 31.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy a korábbi évek hagyományának megfelelően április 7-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján délután 15 órakor imaórát tartunk!
A Katolikus Egyház húsvét második vasárnapján ünnepli az Isteni irgalmasság ünnepét, melynek két nagy szentje van: Fausztina Kowalska nővér és Szent II. János Pál pápa. 1931. február 22-i látomásában Fausztina nővér a feltámadt Jézust látta, amint két fénysugár árad a szívéből. „Abból a szívből az irgalmasság nagy forrása fakad, amely az emberiségre árad.” – mondta II. János Pál pápa. Imáikban a hívők irgalmat kérnek maguknak és az egész világnak. Leginkább a megtérés kegyelmét és békés halált. Az imával az irgalmasság cselekedetét gyakorolják.

Hirdetés - 2024. 03. 24.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek templomunk takarításában, vagy a kert tavaszi rendbe tételében! Fáradozásukat Isten fizesse meg!

Az Imre atya betegsége következtében kialakult helyzet miatt sajnálatos módon a húsvéti szent három napon, azaz Nagycsütörtök, Nagypénteken és Nagyszombaton templomunkban nem lesz szertartás. Legközelebb Húsvét vasárnapján 11 órakor mondunk szentmisét.

A kedves hívek az interneten tájékozódhatnak a többi győri templom szertartásrendjéről. Kérjük, azok valamelyikében vegyenek részt a nagyheti szertartásokon, és imádkozzanak papi hivatásokért!

Hirdetés - 2024. 03. 17.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy március 23-án (szombaton) 9 órai kezdettel kerül sor a templomkert szokásos tavaszi takarítására. Kérjük, hogy aki teheti, legyen segítségünkre a munkában, hogy minél gyorsabban elkészülhessünk! Akinek van otthon lombseprűje, legyen szíves magával hozni azt!

Ugyancsak március 23-án, az esti mise előtt, 17.15-kor rózsafüzért mondunk Imre atya, és egy nagybeteg kislány gyógyulásáért. Kérjük a kedves híveket, tartsanak velünk, és foglalják imáikba betegeinket! Kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását gyógyulásukért!

Hirdetés - 2024. 03. 10.

Hirdetjük a kedves híveknek, hogy Imre atya betegsége miatt további intézkedésig templomunkban vasárnaponként egy szentmise lesz, 11 órai kezdettel. Emlékeztetünk mindenkit, hogy a vasárnapi miselátogatási kötelezettséget a szombat esti misén való részvétellel is teljesíthetik. Erre az eddig szokásos módon szombat este 18 órakor továbbra is módjuk lesz itt, templomunkban.

Kérjük a kedves híveket, hogy friss információkért látogassák honlapunkat, minden fontos információt igyekszünk a lehető leghamarabb közzétenni.