Jézus Szíve énekek

1. Jézus szíve legtisztább szív

Egyházi népének. Dallama Náray György: Lyra Coelestis c. énekkönyvében jelent meg először. Kétféle szöveggel éneklik. 

A Jézus szíve legtisztább szív Szemenyei–Kapossy: Római Katholikus Egyházi Énekek című könyvéből való. 

Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára,

Boldog, aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárja.

Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták,

Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját.


Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája,

A mennyei dicsőségnek legszebb koronája.

Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek,

Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd.


Jézus Szíve, add hogy mindig szeresselek jobban;

Ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban.

Légy te, szent Szív, én istápom, légy te menedékem,

A sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem.


Jézus Szíve, szűz Anyának drága szép virága;

Az ő szíve alatt támadt lelkünk boldogsága.

Jézus Szíve s Máriáé, hajoljatok össze,

Szíveinket, ha szétválnak, Ti fűzzétek össze.


Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett!

Legyen hála szent Fiának, ki pokoltól mentett!

Hála néked, ó Szentlélek, minden ajk ezt zengje,

Hála Jézus szent Szívének mind földön, mind mennybe'!

2. Jézusomnak szívén

Egyházi ének. Dallama a Cantus Catholiciből van, szövegét Harangi László írta.Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,

Elmerülni benned, csendes, tiszta tó.

Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad,

Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad.


Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át,

Megnyitotta nékünk drága oldalát.

Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk,

A szenvedés ott nem sajog, őbenne örülünk.