V. Kiskúti kápolna

A kápolna megáldása - 2022.09.12.
Fotó: magyarkurir.hu

A kiskúti Szűz Mária kápolna

​A gyárvárosi egyházközség alakulása után (1920) pár évvel már a hívők tisztelete a Szent Szűz felé irányult, és hamar megszervezték maguknak a csatkai búcsújáróhely látogatását. A gyárvárosi hívek is autóbusszal, csoportosan szervezve látogatták meg a kegyhelyet, általánosságban május közepére időzítve a látogatást. Az első zarándoklatot 1924-ben indították.

Hasonló buzgalomról mesél a kiskúti zarándok-kápolna története is. 1928-ban a kiskúti liget egyik fájára báró Kruchina Rezső nyugalmazott őrnagy egy Mária képet helyezett el – ez előtt a régi festmény előtt kérte a Szűzanya közbenjárását tífuszban szenvedő fia gyógyulásáért. A fiatalember meggyógyult. Az apa a nyírfa keretes kép alá egy olajmécsest és egy „Mária segített” feliratú márványtáblát helyezett el. A kép az isteni Gyermekkel együtt ábrázolja a szent Szüzet.

A kép tisztelete rohamosan elterjedt: 1931-től a két gyárvárosi női kongregáció gondozta a festményt és környékét; hamarosan a májusi litániáknak is ez a hely adott otthont. 1935. május 6-án már 800 hívőből álló körmenet indult a templomtól a kápolnáig és vissza, égő gyertyákkal.

A kép elhelyezésének 10. évében,  1938-ban a gyárvárosi hívek adományából Schutzbach Antal iparművész terve alapján Wellanschitz Alajos építész kápolnafülkét készíttetett a Valker Ágnes tanárnő (a kihelyezett kép egyébként a Valker-család tulajdonában volt)  által restaurált és a Schima Bandi iparművész által készített keretbe foglalt kép számára. A festmény 1938. november 27-én került új helyére.

1947 nyarán a Mária-képet meggyalázták. Egy ismeretlen felbujtó megbízásából egy vagongyári napszámos harminc forintért keretéből kivette és fejszével összekaszabolta a Szűzanya köztiszteletben álló kegyképét. Győr város hívői megdöbbenéssel vették tudomásul a történteket. A tettre válaszul egy templom építését határozták el, hogy az eset ne ismétlődhessen meg.

A város megadta a területfoglalási engedélyt, Schutzbach Antal és Schneider Sándor megbízást kaptak a templom terveinek elkészítésére. Október 12-én délután a megyéspüspök vezetésével tízezer ember vitte ki a restaurált képet a kiskúti ligetbe. A körmenet „téglás körmenet” volt, mert a hívek mindjárt vitték az építkezéshez szükséges anyagot is. Másnap megkezdődött az építkezés, a munkát javarészt önkéntesek végezték. A templom felszentelésére 1948-ban került sor.

​Az épület teljes egészében a zarándoklatok célját szolgálja. A szentély kb. 5 méter széles és 4 méter mély. Egy hatalmas vasrács zárja el a hajótól. A hajó 7 méter széles és hét méter széles. Elöl teljesen nyitott, sem ajtó, sem fal nem határolja. Ebből a hajóból nyílik jobbra és balra egy-egy árkádos folyosó, mint két kitárt kar. Az épület előtt tágas, füves tér, ami akár több száz zarándok befogadására is alkalmas.

A kápolna időszerű felújítása és rendbetétele után Veres András püspök körmenetet hirdetett a kápolnához. A gyárvárosi Jézus Szíve templom elől 5 órakor indult a menet, ahol a papok, hívek, egyetemisták és szüleik mellett kispapok és szervita nővérek is együtt énekelték végig az utat. 

Győri Imre, megbízott plébános köszöntötte a zarándokokat, és köszönte meg a felújítást az egyházmegyének. Veres András köszöntötte az egybegyűlteket, valamint a kispapokat, egyházi intézmények tanulóit, hallgatóit is, mivel ez a szentmise egyben a Hittudományi Főiskola és az egyházi intézmények Veni Sanctéja is volt egyben. Megáldotta a szenteltvizet, meghintette vele a kápolna falait, és imádságot mondott a tömjénezés után az építőkért, a régi és a leendő gondozókért. Külön megemlékezett a múlt héten elhunyt Marek Jánosról, aki nemcsak lelkiismeretes gondozója volt a kápolnának, hanem a Plébániai Tanácsadó Testület világi elnöke is egyben.

Arra buzdított bennünket, hogy sikeresebb legyen mindennapi küzdelmünk a gonosz ellen, bátran kérjük a Segítő Szűzanya közbenjárását életünkben, hiszen őt Jézus maga tette égi pártfogónkká.

Fotók: Győr+ Média