Információk

Hivatal nyitva tartása

Hétfő: 9-11 óra

Kedd: 9-11 óra

Szerda: 16-18 óra

Péntek: 16-18 óra

Plébánia címe

9027 Győr, Szondi utca 2.

Miserend

Hétfő: 8 óra

Kedd: 8 óra

Szerda: 18 óra

Csütörtök: 8 óra

Péntek: 18 óra

Szombat: 18 óra

Vasárnap: 9 és 11 óra

(Tavasztól-őszig vasárnap
7 órakor is van szentmise)

A nyári időszakban az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek.

Októberben minden hétköznapi mise előtt 17:30-kor rózsafüzért imádkozunk, utána 18 órakor szentmise.

Egyházközségi hozzájárulás

Befizetéseiket személyes érintkezés nélkül, interneten keresztül is eszközölhetik.

A plébánia bankszámlaszáma:
11737007-20703224

Kérjük, hogy átutaláskor a közlemény rovatban tüntessék fel nevüket, lakcímüket, és hogy az összeget
milyen célból küldik.

Az egyházközségi hozzájárulás (egyházi adó) minimális összege a Győri Egyházmegyében: keresőknek 5.000,-/fő/év,
nyugdíjasoknak 3.000,-/fő/év. 

Szentségek kiszolgáltatása

Keresztelés (kisgyermekeké)

A szülőkkel előre megbeszélt időben, előkészítő megbeszélést követően.

Elsőáldozás

A 3. osztályba járó, elsőáldozásra készülő gyerekeket az iskolai hittanórán készítik fel.

Bérmálás

A 8 évig itoktatásban részesült fiatalok legkorábban 9. osztályban, a plébánián történt szentségi felkészülés után bérmálkozhatnak.

Gyóntatás

Misék előtt és után.

Házasságkötés

Jegyesoktatás, házasságra felkészítés előre megbeszélt időben. Jelentkezés legalább 6 hónappal a házasságkötés előtt. Aki nem volt elsőáldozó vagy nincs megbérmálva, lehetőleg a házasságkötést megelőző évben jelentkezzen a katekumenátusra!

Felnőtt hitoktatás, katekumenátus

Felnőttek felkészítése keresztségre, elsőáldozásra, bérmálásra a plébánián előzetes egyeztetést követően.

Rendszeres betegellátás

Áldoztatás és gyóntatás az idős korú, illetve a beteg lakásán, minden hónap első péntekén, előre megbeszélt időben.

Rendkívüli betegellátás

A betegek kenetének feladása hívásra azonnal, illetve előre megbeszélt időben.

Kórházi betegellátás

A kórházlelkészséget Benkó Attila látja el.
Elérhetősége: 36-30/296-0078 (éjjel-nappal hívható).

Temetés

Hétfőtől péntekig, előre megbeszélt időben. Temetési szentmise temetés előtt vagy után, külön megbeszélés alapján.